Co z podatkiem od dywidendy po cesji prawa do jej wypłaty?

Uchwała o wypłacie dywidendy generuje po stronie wspólnika prawo/wierzytelność o zbywalnym charakterze. Bohater naszej historii podjął decyzję o wykorzystaniu takiej właśnie wierzytelności do zaspokojenia swojego zobowiązania poprzez cesję prawa do dywindendy na rzecz swojego wierzyciela i potrącenia wzajemnych rozliczeń. Przeniesieniu… Czytaj więcej »

, , ,

Komornik nie może odpowiadać za VAT, jeśli uniemożliwiono mu wykonanie obowiązków

Krajowe regulacje wskazujące, że przy dostawie nieruchomości dokonywanej w trybie egzekucji na komornika sądowego prowadzącego tę egzekucję zostaje nałożony obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia należnego VAT nie naruszają przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego… Czytaj więcej »

, , , ,