Czy maksymalne oprocentowanie pożyczek wynikające z Kodeksu Cywilnego jest rynkowe?

Podczas marcowego posiedzenia RPP sprawiła prezent kredytobiorcom zadłużonym w walucie polskiej obniżając stopy procentowe o 50 pb. Jednocześnie spadła również stopa lombardowa, która obecnie wynosi 2,5%. Rekordowo  niskie stopy procentowe mogą się paradoksalnie okazać problematyczne dla finansowania przedsiębiorstw. Zamieszanie wynika… Czytaj więcej »

, , , ,