Fakt wezwania podatnika nie oznacza jego przyczynienia się do przedłużenia postępowania

Mimo, że podatnik w toku postępowania dotyczącego stwierdzenia nadpłaty zostaje wezwany przez organ do wyjaśnienia dodatkowych kwestii, nie oznacza to automatycznie, że przyczynił się on do niewydania decyzji w terminie. Taki wniosek wynika z jednego z najnowszych wyroków WSA w… Czytaj więcej »

, , , , ,

Odsetki – odszkodowanie za wadliwą interpretację?

W wyroku z dnia 13 grudnia 2017 r., Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) wskazał, od którego momentu należy naliczać oprocentowanie od nadpłaty powstałej wskutek zastosowania się przez podatnika do wadliwej interpretacji indywidualnej. Zdaniem sądu, jeżeli taka interpretacja została uchylona, odsetki… Czytaj więcej »

, , , ,

Czy maksymalne oprocentowanie pożyczek wynikające z Kodeksu Cywilnego jest rynkowe?

Podczas marcowego posiedzenia RPP sprawiła prezent kredytobiorcom zadłużonym w walucie polskiej obniżając stopy procentowe o 50 pb. Jednocześnie spadła również stopa lombardowa, która obecnie wynosi 2,5%. Rekordowo  niskie stopy procentowe mogą się paradoksalnie okazać problematyczne dla finansowania przedsiębiorstw. Zamieszanie wynika… Czytaj więcej »

, , , ,