Brak prawa do odliczenia z faktury od kontrahenta wykreślonego z rejestru VAT jest niezgodne z dyrektywą

Odebranie prawa do odliczenia podatku tylko dlatego, że kontrahent, który wystawił fakturę, nie figuruje w fiskalnym rejestrze, jest niezgodne z dyrektywą – stwierdził Paolo Mengozzi, rzecznik unijnego trybunału w opinii dotyczącej sprawy Paper Consult (C-101/16). Rzecznik trybunału zgodził się ze… Czytaj więcej »

, , ,

Komornik nie może odpowiadać za VAT, jeśli uniemożliwiono mu wykonanie obowiązków

Krajowe regulacje wskazujące, że przy dostawie nieruchomości dokonywanej w trybie egzekucji na komornika sądowego prowadzącego tę egzekucję zostaje nałożony obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia należnego VAT nie naruszają przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego… Czytaj więcej »

, , , ,