Rewolucja w podatku VAT – jeszcze nie teraz

Prace nad projektem Komisji Europejskiej, który miał zrewolucjonizować dotychczasowy system podatku VAT zostaną opóźnione. Zasadniczym założeniem projektu jest wprowadzenie powszechnej możliwości rozliczania podatku VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia – a więc, niejako odwrócenie podstawowego mechanizmu podatku VAT, zgodnie z którym… Czytaj więcej »

, , , ,

Czy reverse charge w VAT na usługach budowlanych to problem dewelopera?

Od  1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do rozliczania usług budowlanych wykonywanych przez podwykonawcę wprowadzono na gruncie VAT zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia. W dużym uproszczeniu na gruncie nowych przepisów w sytuacji, gdy deweloper zleca wykonanie prac budowlanych swojemu generalnemu wykonawcy… Czytaj więcej »

, , , , , ,
  • Ewelina Stamblewska

Usługi budowlane – miały być odpowiedzi na praktyczne wątpliwości a są ogólne wyjaśnienia

W piątek, 17 marca br., Ministerstwo Finansów wydało długo oczekiwane objaśnienia dotyczące zmian w ustawie o VAT, jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do rozliczania niektórych usług budowlanych zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia. Już… Czytaj więcej »

, , , ,

Projekt nowelizacji o VAT opublikowany

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), którego zasadniczym celem jest ograniczenia skali wyłudzeń. Z tego względu proponuje się m.in. rozszerzenie zakresu stosowania odwrotnego obciążenia, uszczelnienie procesu rejestracji, ograniczenie stosowania rozliczeń… Czytaj więcej »

, ,

Generalny reverse charge – sposób na oszustwa w VAT?

Dnia 17 czerwca 2016 r. Rada ECOFIN opublikowała sprawozdanie z posiedzenia, na którym zadeklarowała ogłoszenie projektu regulacji wprowadzających możliwość zastosowania przez państwa członkowskie generalnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w stosunku do transakcji krajowych powyżej określonego poziomu kwotowego.     Z założenia, wprowadzenie możliwości… Czytaj więcej »

, ,