Ministerstwo Sprawiedliwości uspokaja – czynny żal pozostanie

Aktualnie MS pracuje nad nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego (KKS). W związku z tym pojawiły się doniesienia o likwidacji czynnego żalu, jak również złożenia skutecznej korekty deklaracji podatkowych w celu wyłączenia odpowiedzialności karnej skarbowej. Projekt jest nadal niedostępny, ale z komunikatu… Czytaj więcej »

, , ,

Walki z szarą strefą ciąg dalszy – zmiany w KKS

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja na temat długo zapowiadanego projektu zmieniającego Kodeks Karny Skarbowy. Projektowane zmiany ukierunkowane są na redukcję szarej strefy (która według szacunkowych danych na lata 2010-2015 wynosiła 12-14% PKB) poprzez wprowadzenie… Czytaj więcej »

, ,

Kto pełni obowiązki członka zarządu, ten odpowiada jak członek zarządu

Nie trzeba mieć formalnie statusu członka zarządu spółki, by odpowiadać za jej zobowiązania na podstawie art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej. Wystarczy faktycznie wykonywać obowiązki członka zarządu w spółce, nawet po wygaśnięciu mandatu do sprawowania tej funkcji – taki pogląd… Czytaj więcej »

, , , ,
  • Ewelina Stamblewska