Organy podatkowe zaczęły podążać z duchem czasu na gruncie VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 maja 2018 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4012.148.2018.1.EN) uznał, iż zastosowanie nowatorskiego rozwiązania sposobu dokumentowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych w związku z dokonywaniem płatności za pośrednictwem aplikacji mobilnej, wypełnia przesłanki wydania faktury na… Czytaj więcej »

, , ,

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków na rzecz gminy przez spółkę komunalną nie wymaga udokumentowania

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 lipca 2017 roku, spółka komunalna nie jest obowiązana do udokumentowania transakcji zawieranych z gminą, będącą jej jedynym udziałowcem, w zakresie transakcji, których wartość jest już uregulowana zatwierdzonymi taryfami i uchwałami… Czytaj więcej »

, , , ,

Ustawa antyoptymalizacyjna: ceny transferowe i wydatki na usługi niematerialne

Jak już wspominaliśmy we wcześniejszym wpisie, okres wakacyjny jest gorący, przynajmniej jeśli chodzi o proces legislacyjny. Projekt ustawy tzw. antyoptymalizacyjnej wprowadza szeregi ograniczeń. Dziś kilka zdań w zakresie przepisów o cenach transferowych oraz o ograniczeniu wydatków na usługi niematerialne. Ceny… Czytaj więcej »

, , , ,

Kwota główna pożyczki decyduje o obowiązku dokumentacyjnym

W ramach cyklu wpisów dotyczących orzecznictwa w zakresie cen transferowych chcielibyśmy przedstawić najnowszy wyrok WSA w Warszawie dotyczący sposobu ustalenia wartości transakcji dla celów sporządzania dokumentacji podatkowej w przypadku umowy pożyczki [1]. Wyrok WSA w Warszawie został wydany na podstawie… Czytaj więcej »

, , , ,

Transakcje realizowane przez spółki komandytowe a obowiązek dokumentacyjny

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2014 roku podatnicy mieli wątpliwości, czy transakcje realizowane pomiędzy spółką osobową i jej wspólnikiem można zaklasyfikować jako transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wynikało to z ograniczającej definicji „podmiotów krajowych” i „podmiotów zagranicznych” w art. 11… Czytaj więcej »

, , , , ,

TP: Nowe progi dokumentacyjne – miałoby być łatwiej?

Już za niespełna trzy miesiące zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące cen transferowych. W kilku miejscach pozostawiają one możliwość niejednoznacznej interpretacji, co w praktyce widać po już pierwszych pojawiających się stanowiskach organów podatkowych. Jedna z interpretacji dotyczy obowiązku dokumentacyjnego (sygn. IBPB-1-2/4510-430/16/JW).… Czytaj więcej »

, , , , , ,

NSA znów restrykcyjnie o obowiązku dokumentacji podatkowej

Wyrok NSA (sygn. II FSK 2849/12) z dnia 17 grudnia 2014 r. stwierdza, że dla celów określenia obowiązku dokumentacyjnego należy sumować transakcje jeśli zawierane są z tym samym kontrahentem. Co istotne, agregacji należy dokonać nawet jeśli transakcje dotyczą zupełnie różnych… Czytaj więcej »

, , ,