Ministerstwo Finansów proponuje, aby opłata za interpretację indywidualną wynosiła 2000 zł!

W przypadku, gdy przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną jest szczególnie skomplikowany stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej jako: „DKIS”) ustala, w drodze postanowienia opłatę w wysokości 2.000 zł. Powyższa regulacja została zaproponowana przez Ministerstwo Finansów w… Czytaj więcej »

,

Znamy już objaśnienia MF w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Przypominając, split payment to nowe obowiązujące od 1 lipca br. rozwiązanie prawne, w ramach którego kupujący ma możliwość zapłaty za nabywane towary lub usługi poprzez rozdzielenie płatności należności wynikającej z faktury na dwa strumienie: kwotę odpowiadającą kwocie podatku VAT wykazanej… Czytaj więcej »

, , ,

MF przedstawiło Metodykę oceny należytej staranności

Ministerstwo Finansów oficjalnie zakończyło dzisiaj konsultacje podatkowe w sprawie należytej staranności w VAT i opublikowało dokument pt. Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych (dalej: Metodyka). Metodyka, stanowi zbiór wskazówek, które mają pomóc urzędnikom… Czytaj więcej »

, , ,