Najem i media jednak z jedną stawką czy nie?

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie refakturowania mediów (pisaliśmy o nim 27 lipca 2015 r.: NSA interpretuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie refakturowania mediów) mamy wysyp wyroków polskich sądów administracyjnych w analogicznych sprawach. Większość z tych spraw… Czytaj więcej »

, , , , , , , ,

VAT: NSA interpretuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie refakturowania mediów

NSA – w oparciu o wyrok Trybunału wydany w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sądu – wydał 10 lipca 2015 r. ostateczne rozstrzygnięcie. Sąd krajowy powtórzył tezę, że z pewnymi wyjątkami dostawę mediów należy traktować jako świadczenia odrębne od usługi najmu… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska