Sam fakt prowadzenia kontroli nie uzasadnia przedłużenia zwrotu VAT

Ostatnimi czasy organy podatkowe prowadzące kontrole rozliczeń przedsiębiorców z tytułu VAT nagminnie wstrzymują bieżące zwroty nadwyżek podatku. Wpływa to negatywnie na kondycję finansową spółek, zwłaszcza prowadzących działalność w zakresie handlu hurtowego. Dla fiskusa natomiast sam fakt prowadzenia weryfikacji VAT jest… Czytaj więcej »

, , , ,

NSA w obronie podatników – coraz trudniej organom zawiesić bieg terminu przedawnienia

Pomimo, że Trybunał Konstytucyjny do tej pory nie wypowiedział się w sprawie praktyki wykorzystywania postępowań karno-skarbowych do zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (o czym informowaliśmy we wcześniejszych wpisach), to w obronie podatników stanął ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie z art.… Czytaj więcej »

, , ,

TK odroczył rozstrzygnięcie w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego

Wczoraj tj. 10 stycznia 2017 r. przed Trybunałem Konstytucyjnym (TK) odbyła się długo oczekiwana rozprawa (sygn. akt K 31/14). Przedmiotem sprawy zawisłej przed TK było zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu Ordynacji podatkowej dotyczącego możliwości zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania… Czytaj więcej »

, , , , ,
  • Ewelina Stamblewska

Czy po zakończeniu kontroli będzie można spać spokojnie?

Kolejnym – obok ochronnych objaśnień – sposobem, którym MRiF chce zapewnić przedsiębiorcom komfort prowadzenia biznesu jest zakaz wszczynania postępowań podatkowych po przeprowadzeniu ponownej kontroli podatkowej w zakresie VAT. Zmiany w Ordynacji podatkowej miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Pomysł… Czytaj więcej »

, , ,

Druk 3D – kolejna branża narażonych na udział w karuzeli VAT

Ryzyko nieświadomego uczestnictwa w karuzeli VAT zatacza coraz większe kręgi. Od dawna wiadomo, że branżami szczególnie narażonymi na wyłudzenia podatku np. w ramach tzw. karuzeli VAT są branże takie jak elektroniczna, motoryzacyjna, budowlana czy też spożywcza. Część możliwości wyłudzania VAT ograniczył jednak mechanizm odwróconego VAT (reverse charge). W lipcu 2015 wprowadzono odwrócone obciążenia na m.in. telefony komórkowe i laptopy. Co ciekawe, obrót wielu firm handlujących telefonami komórkowymi z dnia na dzień zmalał nawet o kilkadziesiąt procent. Czytaj więcej »

, , , , ,

Jak w prosty sposób przyśpieszyć rozpoznanie sprawy przed sądem?

Duża ilość spraw w sądach administracyjnych sprawia, że częstokroć podatnicy oczekują na rozprawę od kilku (przed WSA) do kilkunastu miesięcy (przed NSA). Równocześnie, wnioski o szybsze rozpoznanie sprawy rzadko dają oczekiwany efekt. Jednym z oczywistych sposobów na przyśpieszenie rozpoznania sprawy… Czytaj więcej »

, , ,