Preferencje podatkowe w projekcie ustawy o elektromobilności

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Stanowi on pochodną realizacji ogłoszonego niedawno długoterminowego Planu Rozwoju Elektromobilności. Projekt zakłada utworzenie sieci ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów funkcjonujących za pomocą paliw alternatywnych. Do paliw tych… Czytaj więcej »

, , , , ,

TP: Wydatki związane ze świadczeniem usług nie zawsze są kosztami uzyskania przychodów

Argumentacja podatnika, że wystarczy, gdy wydatki są poniesione bezpośrednio w celu uzyskania przychodów oraz stanowią podstawę kalkulacji wynagrodzenia za świadczenie usług na rzecz zagranicznych spółek powiązanych, aby uznać, że art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie spowoduje wyłączenia wydatków z kosztów,… Czytaj więcej »

, , ,

Gdzie rozliczyć koszty związane z rozpoczęciem działalności zagranicznej?

W dzisiejszym wpisie chciałbym zwrócić uwagę na interesujący wyrok WSA we Wrocławiu z 14 marca 2016 (I SA/Wr 1922/15) wydany w związku z zaskarżoną interpretacją indywidualną. Sąd przypomniał, że podatnik może zaliczać do KUP tylko takie wydatki, które dotyczą prowadzonej przez niego… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie klienta Crido Taxand: Koszty uzyskania przychodów można korygować na bieżąco

NSA orzekł, że korekta wydatków zaliczonych jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów, a następnie zrefundowanych kwotą dotacji powinna nastąpić dopiero w momencie otrzymania dofinansowania. W dniu dzisiejszym NSA podjął uchwałę w składzie 7 sędziów, w której stwierdził, że wydatki jednorazowo zaliczone do… Czytaj więcej »

, , , ,

Ostatni dzwonek na skorzystanie z ulgi na nabycie nowych technologii – Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu innowacji

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowa ulga na badania i rozwój. Zastąpi ona dotychczasową ulgę na „nabycie nowych technologii”. Polska należy do krajów, w których wciąż dominują bezpośrednie instrumenty wspierania innowacyjności przedsiębiorców. Znaczna część wiodących gospodarek na… Czytaj więcej »

, , , , , ,

Określanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów objętych w drodze wymiany udziałów

Czynności reorganizacyjne należą do tych obszarów działalności podatników, które wzbudzają szczególne zainteresowanie fiskusa. Zdarza się, że organy podatkowe prezentują w tym zakresie profiskalne stanowisko wbrew wykładni literalnej przepisów, abstrahując od dominującej linii orzeczniczej. W konsekwencji podatnicy zmuszeni są udowadniać prawidłowość… Czytaj więcej »

, , , ,

Odsetki kontrahenta kosztem podatkowym podatnika

Spółka z o.o. jest dystrybutorem paliw i olejów samochodowych. W celu zwiększenia sprzedaży postanowiła wdrożyć program marketingowo-lojalnościowy adresowany do kontrahentów zajmujących się prowadzeniem stacji obsługi pojazdów. W ramach programu współpracujący ze Spółką bank będzie udzielał kontrahentom spółki kredytów ze ścisłym… Czytaj więcej »

, , , , , , ,