Opłata w ramach restrukturyzacji może być kosztem podatkowym

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał 30 sierpnia 2016 roku kolejną pozytywną interpretację indywidualną w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych opłaty z tytułu przeniesienia działalności do polskiej spółki. Przed restrukturyzacją polska spółka prowadziła działalność produkcyjną. Z tego tytułu uprawniona… Czytaj więcej »

, , , ,

TAXpress: „Odszkodowanie” za przeniesienie funkcji produkcyjnej to NKUP !?!

5 kwietnia br. pojawił się kolejny wyrok NSA (II FSK 308/14), który uznaje, że wynagrodzenie za zaprzestanie funkcji produkcyjnej (de facto przeniesie jej do Polski) nie stanowi kosztu podatkowego. Sprawa dotyczyła możliwości rozpoznania jako koszt podatkowy wynagrodzenia płaconego przez polską… Czytaj więcej »

, , ,

Kara umowna – koszt podatkowy czy nie?

Ważny wyrok NSA – kara umowna wypłacona hurtowni ze względu na obniżenie urzędowej ceny zbytu produktu refundowanego może stanowić koszt uzyskania przychodów. Od wielu lat podatnicy spierają się z fiskusem, czy różnego rodzaju kary umowne mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

Spłata kapitału pożyczki przed odsetkami może uchronić przed niedostateczną kapitalizacją

Od 2015 r. obowiązują nowe przepisy ograniczające prawo zaliczania odsetek do kosztów podatkowych. Jednak stare sposoby na ominięcie nowych problemów również mogą działać. W celu oceny możliwości zaliczenia odsetek do kosztów, przepisy nakazują porównać stosunek kapitałów własnych do zadłużenia wg… Czytaj więcej »

, , , ,

Amortyzacja u wspólników spółki osobowej w pełnej wysokości – wyrok NSA

NSA rozstrzygał, czy wspólnik spółki osobowej powstałej po przekształceniu spółki kapitałowej może zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości, niezależnie od ograniczeń obowiązujących w tym zakresie u poprzednika prawnego. Skąd wziął się problem: w przypadku otrzymania przez spółkę… Czytaj więcej »

, , , , ,

Rozliczenie roczne CIT: Samochód służbowy – nie wszystko będzie kosztem

Podatnicy posiadający floty samochodów służbowych (będących samochodami osobowymi) muszą liczyć się z koniecznością szczegółowej ich weryfikacji, aby prawidłowo rozliczyć koszty podatkowe związane z ich utrzymaniem i eksploatacją. Kluczowym elementem dla określenia, które z ponoszonych wydatków mogą zostać zaliczone do kosztów… Czytaj więcej »

,