Korekty cen transferowych – dozwolone pod pewnymi warunkami

Najnowszy projekt przepisów w zakresie cen transferowych jednoznacznie wskazuje na możliwość dokonywania korekt cen transferowych – zarówno przychodowych jak i kosztowych. Czy to oznacza, że od 2019 roku problem z popularnymi TP adjustments zniknie? Nie do końca, ponieważ korekty będą… Czytaj więcej »

, , ,

Korekta ceny transferowej utrudnieniem dla importerów?

Wydany w dniu 20 grudnia 2017 r. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Hamamatsu (C-529/16) może mieć istotne skutki dla podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi, mającymi siedzibę lub zarząd poza obszarem celnym Wspólnoty. W przedmiotowym wyroku Trybunał stwierdził, iż cena transakcyjna w rozumieniu Wspólnotowego kodeksu celnego (i na potrzeby tego podatku) nie może być ustalana na podstawie ceny transferowej, realizowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi, która może podlegać późniejszym korektom zgodnie z przepisami o cenach transferowych. Czytaj więcej »

, , , ,

Korekty dochodowości od 2016 roku w świetle najnowszych interpretacji

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2016 roku art. 12 ust. 3j, jeżeli korekta przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zwiększenie lub zmniejszenie przychodów w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiono dokument korygujący.… Czytaj więcej »

, , ,

Ujęcie rocznej korekty dochodowości nadal nieoczywiste

Wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. długo oczekiwanych zmian normujących zasady korekty przychodów i kosztów podatkowych miało znacznie uprościć rozliczenie podatników z fiskusem. Według nowych przepisów podatkowe korekty kosztów i przychodów mogą być rozliczane na bieżąco pod warunkiem, że korekta nie… Czytaj więcej »

, , , ,

Faktura korygująca – wstecz czy na bieżąco?

Jest szansa na uregulowanie kwestii prawidłowego momentu korekty przychodów bądź kosztów  wynikających z faktur korygujących. 22 maja 2015 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych… Czytaj więcej »

, , , , , , ,