TAXpress: Ustawodawca zachęca podatników do korekty rozliczeń – nowe stawki odsetek od zaległości

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Celem zmian jest zachęcenie podatników do samokontroli rozliczeń podatkowych. Nowe przepisy przewidują obniżenie preferencyjnej stawki odsetek z 75% na 50% stawki… Czytaj więcej »

, , ,