Rozliczenie roczne CIT: Obowiązkowa korekta kosztów uzyskania przychodów w przypadku przekroczenia terminu płatności

Do Ustawy o CIT z dniem 1 stycznia 2013 r. prowadzono art. 15 b, który zawiera obowiązek przeprowadzenia korekty kosztów uzyskania przychodów w niektórych sytuacjach. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury / rachunku, a jeżeli… Czytaj więcej »

, ,