Planujesz transakcję? Pamiętaj o nowych obowiązkach

Począwszy od 1 października 2015 roku Minister Skarbu Państwa („MSP”) uzyskał nowe uprawnienia w zakresie kontroli inwestycji w strategiczne sektory gospodarki. Planując akwizycję należy pamiętać o nowych obowiązkach, których niespełnienie może skutkować nieważnością transakcji. Obostrzenia wprowadzone ustawą z dnia 24… Czytaj więcej »

, , , ,