Wygrana przedsiębiorcy w konkursie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym

NSA wydał kolejny wyrok (o sygn. II FSK 2075/13, z dnia 1 grudnia 2015 r.), w którym potwierdził, że niezależnie od tego, czy nagrodę w konkursie otrzymuje osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, czy  też przedsiębiorca, to przychód w tym zakresie powinien… Czytaj więcej »

, , , ,