Czy „odszkodowanie = brak VAT”?

Odszkodowanie to zgodnie z definicją słownika języka polskiego „wynagrodzenie za poniesione przez kogoś straty”. Pełni ono funkcję kompensacyjną, stanowi finansową rekompensatę poniesionej przez drugą stronę szkody. Z perspektywy klasyfikacji takiej płatności dla celów VAT, istotne jest, czy odszkodowanie może być… Czytaj więcej »

, , ,

Kompensata i wymiana barterowa poza limitami dla płatności bezgotówkowych

Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie rozwiało wątpliwości podatników w zakresie konsekwencji podatkowych regulowania zobowiązań w drodze kompensaty i rozliczeń barterowych w świetle nowych przepisów o płatnościach, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z nowymi… Czytaj więcej »

, ,