Komornik nie może odpowiadać za VAT, jeśli uniemożliwiono mu wykonanie obowiązków

Krajowe regulacje wskazujące, że przy dostawie nieruchomości dokonywanej w trybie egzekucji na komornika sądowego prowadzącego tę egzekucję zostaje nałożony obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia należnego VAT nie naruszają przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego… Czytaj więcej »

, , , ,
  • Ewelina Stamblewska