Rewolucja w podatku VAT – jeszcze nie teraz

Prace nad projektem Komisji Europejskiej, który miał zrewolucjonizować dotychczasowy system podatku VAT zostaną opóźnione. Zasadniczym założeniem projektu jest wprowadzenie powszechnej możliwości rozliczania podatku VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia – a więc, niejako odwrócenie podstawowego mechanizmu podatku VAT, zgodnie z którym… Czytaj więcej »

, , , ,

TAXpress: Minister Finansów zapowiada zawieszenie poboru podatku handlowego

Jak wynika z oficjalnego komunikatu prasowego, Komisja Europejska wszczęła wczoraj szczegółowe śledztwo w sprawie naruszenia przez Polskę unijnych norm w zakresie pomocy publicznej poprzez wprowadzenie z dniem 1 września podatku od sprzedaży detalicznej. Główne zastrzeżenia Komisji koncentrują się wokół progresywnego charakteru… Czytaj więcej »

, , , ,
  • Ewelina Stamblewska

Rada Europejska przyjęła nowe zasady opodatkowania VAT bonów na towary lub usługi

Zgodnie z deklaracją Rady Europejskiej, część obowiązujących zasad rozliczania podatku VAT nie jest wystarczająco jasna ani kompleksowa by zapewnić spójność w kwalifikacji podatkowej transakcji obejmujących bony towarowe lub usługowe, co wywołuje niepożądane skutki dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Z… Czytaj więcej »

, , , , , ,

TAXpress: Rada UE uzgodniła treść projektu dyrektywy przeciw unikaniu opodatkowania

Dziś o północy Rada UE po zakończeniu tzw. procedury milczącej zgody (ang. „silence procedure”) przyjęła projekt Dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (dalej: „Dyrektywa”). Dyrektywa stanowi część… Czytaj więcej »

, , , , ,

TAXpress: Znamy plan ratowania VAT w UE

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj plan naprawczy sytemu VAT. Ma on obejmować m.in. dwa elementy: uporządkowanie kwestii stawek obniżonych oraz zmianę zasad opodatkowania towarowych transakcji dokonywanych pomiędzy państwami członkowskimi. W odniesieniu do obu kwestii propozycji konkretnych zapisów zmian do obecnie obowiązujących… Czytaj więcej »

, , ,