Darowizny znaków towarowych pod lupą Szefa KAS

Na stronie MF ukazał się dzisiaj komunikat Szefa KAS dotyczący wniosków podatników o interpretacje indywidualne dotyczące darowizny znaków towarów. Szef KAS zwrócił uwagę na określone elementy treści wniosków, które mogą świadczyć o tym, że może on odmówić interpretacji z uwagi… Czytaj więcej »

, , , , ,

Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem wartości firmy (goodwill) – kolejne ostrzeżenie MF

Dzisiaj na stronie Ministerstwa Finansów (dalej: MF) pojawiło się kolejne ostrzeżenie o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Tym razem MF przedstawiło schemat transakcji aportu i sprzedaży przedsiębiorstwa (albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dalej: ZCP), które może powodować ujawnienie wartości firmy… Czytaj więcej »

, ,

TAXpress: Minister Finansów powołał Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

W dniu dzisiejszym Minister Finansów powołał na czteroletnią kadencję Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Rada jest niezależnym organem, którego zadaniem jest opiniowanie zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w indywidualnych sprawach. Jak informuje Minister Finansów, w komunikacie zamieszczonym na… Czytaj więcej »

,

Co należy rozumieć przez „czynność odpowiednią” – problemy interpretacyjne z GAAR

Mające niebawem wejść w życie regulacje dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania budzą szereg wątpliwości. Jedną z nich jest kwestia „czynności odpowiedniej”, jaką wskażą organy w sytuacji, gdy zdecydują o zastosowaniu klauzuli. Przypomnieć należy, że zgodnie z brzmieniem klauzuli, nie wywołują… Czytaj więcej »

, , ,

TAXpress: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania opublikowana w Dzienniku Ustaw

Wczoraj popołudniu w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Ustawa nowelizująca przewiduje, że klauzula wejdzie w życie po upływie 30… Czytaj więcej »

, ,

TAXpress: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania podpisana przez Prezydenta

W dniu 7 czerwca Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą Ordynację podatkową, w ramach której wprowadzona zostanie ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wejdzie w życie po upływie 30 dni od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw. Mając… Czytaj więcej »

, ,

TAXpress: Klauzula obejścia prawa czeka już tylko na podpis Prezydenta

W nawiązaniu do informacji o przyjęciu nowelizacji Ordynacji podatkowej w zakresie klauzuli obejścia prawa podatkowego przez Sejm, informujemy, iż dzisiaj nowelizacja została przyjęta przez Senat bez poprawek. Kolejnym krokiem w procedurze legislacyjnej będzie podpisanie ustawy przez Prezydenta RP oraz jej… Czytaj więcej »

,