Dziurawe przepisy o opodatkowaniu odpraw menedżerów 70% stawką PIT

Ekspresowo wprowadzone przepisy o opodatkowaniu wysokich odpraw ustępującej kadry zarządzającej pozostawiają wiele do życzenia. Ostatnie rozstrzygnięcie organów podatkowych wyciąga na światło dzienne ich luki. Pojawiają się pierwsze interpretacje organów podatkowych odnoszące się do nowowprowadzonych przepisów dotyczących opodatkowania 70% stawką odpraw… Czytaj więcej »

, , , , ,

Słony podatek od odpraw i odszkodowań w spółkach państwowych

Nowy ustawodawca w trybie ekspresowym proceduje z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym 65% podatkiem zryczałtowanym miałyby zostać objęte wypłacane przez spółki publiczne: odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji –… Czytaj więcej »

, , , ,