Pakiet zmian w PIT, CIT i Ordynacji Podatkowej skierowany do dalszych prac w Sejmie

W ostatnich dniach Rząd przyjął oraz skierował do Sejmu projekty ustaw wprowadzające obszerne zmiany m.in. do ustawy o PIT, CIT oraz Ordynacji Podatkowej. Zakres skierowanych do Sejmu projektów ustaw jest w większości zbieżny z regulacjami przewidzianymi w opublikowanym pod koniec… Czytaj więcej »

, , , , ,

IP Box dla programów komputerowych – rewolucja podatkowa dla branży IT?

Przedsiębiorcy działający na rynku IT, tworzący i/lub sprzedający oprogramowanie, zapłacą niższy podatek od uzyskanych dochodów. Przyjęcie niższej stawki wynika z nowego rozwiązania IP box (nazywanego również innovation box, patent box lub knowledge box). Do ulgi IP box można zaliczać jedynie… Czytaj więcej »

, , ,

5% CIT dzięki IP BOX/Innovation Box

W ostatnich dniach pojawił się projekt zmian w ustawie o CIT/PIT, który przewiduje m.in. preferencyjną stawkę w wysokości 5% CIT dla kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej zawiera (podlegające ochronie prawnej): (i) prawo do… Czytaj więcej »

, , , , ,