Interpretacje podatkowe stracą ważność?

Ministerstwo Finansów planuje rewolucję w zasadach wydawania interpretacji podatkowych dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi. Nowe przepisy wpłyną również na moc ochronną interpretacji wydanych przed wejściem w życie noweli. 10 kwietnia 2018 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie… Czytaj więcej »

,

Automatyczna wymiana informacji o interpretacjach podatkowych w ramach UE

4 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami w ramach UE. Ustawa stanowi implementację Dyrektywy Rady nr 2011/16/UE oraz dyrektyw ją zmieniających. Nowe przepisy regulują między innymi wymianę informacji o wydanych interpretacjach podatkowych,… Czytaj więcej »

, , ,

Rynkowość transakcji – czy fiskus ma wystarczającą wiedzę ekonomiczną?

Od 2014 r. możemy zaobserwować szereg inicjatyw MF mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego w obszarze cen transferowych. Począwszy od powołania Zespołu Zadaniowego ds. Kontroli Podmiotów Powiązanych, przeprowadzenia szkoleń w zakresie cen transferowych dla pracowników US i UKS, aż po… Czytaj więcej »

, , , ,

Porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych – statystyki za 2015 r.

Ministerstwo Finansów udostępniło najnowsze statystyki dotyczące porozumień w sprawie ustalania cen transakcyjnych. Wynika z nich, że podatnicy w niewielkim stopniu interesują się tym narzędziem zabezpieczenia przed ryzykiem podatkowym. Praktyka podatników może jednak ulec zmianie w najbliższym czasie, a przyczynić się… Czytaj więcej »

, , ,

TAXpress: MF wyjaśnia, jak stosować zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy wprowadzające wprost w ustawie zasadę rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika (tzw. zasada in dubio pro tributario). Tuż przed końcem roku, Minister Finansów wydał interpretację… Czytaj więcej »

, , ,

Finansowanie konferencji – czyli jak to jest z tymi zwolnieniami? Cz. 2.

Koszty uczestnictwa lekarzy w konferencji sfinansowanej przez firmę farmaceutyczną podlegają opodatkowaniu PIT w przypadku sponsoringu „na zaproszenie”. Ostatnio informowaliśmy Państwa, że zdaniem WSA zwolnienie z podatku dochodowego dotyczy nie tylko wydatków związanych bezpośrednio z podróżą, takich jak np. koszty noclegu… Czytaj więcej »

, , , , , ,