Fiskus nie ma nigdy wątpliwości

Od 1 stycznia 2016 r. w Ordynacji podatkowej obowiązuje zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść podatnika – in dubio pro tributario. Z pewnością jej wprowadzenie do polskiego porządku prawnego stanowiło korzystną zmianę dla wszystkich przedsiębiorców. Problem jednak leży… Czytaj więcej »

, , ,

Przychody z wytworzonych praw niematerialnych przychodami kapitałowymi?

10 maja 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretacje indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.136.2018.1.PC), w której to uznał, że przychód uzyskany przez podatnika ze sprzedaży wytworzonych we własnym zakresie praw niematerialnych (nabycie pierwotne) będzie stanowił przychód z zysków kapitałowych. Problematyczna kwestia… Czytaj więcej »

, ,

Interpretacje podatkowe stracą ważność?

Ministerstwo Finansów planuje rewolucję w zasadach wydawania interpretacji podatkowych dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi. Nowe przepisy wpłyną również na moc ochronną interpretacji wydanych przed wejściem w życie noweli. 10 kwietnia 2018 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie… Czytaj więcej »

,

Automatyczna wymiana informacji o interpretacjach podatkowych w ramach UE

4 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami w ramach UE. Ustawa stanowi implementację Dyrektywy Rady nr 2011/16/UE oraz dyrektyw ją zmieniających. Nowe przepisy regulują między innymi wymianę informacji o wydanych interpretacjach podatkowych,… Czytaj więcej »

, , ,

Rynkowość transakcji – czy fiskus ma wystarczającą wiedzę ekonomiczną?

Od 2014 r. możemy zaobserwować szereg inicjatyw MF mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego w obszarze cen transferowych. Począwszy od powołania Zespołu Zadaniowego ds. Kontroli Podmiotów Powiązanych, przeprowadzenia szkoleń w zakresie cen transferowych dla pracowników US i UKS, aż po… Czytaj więcej »

, , , ,

Porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych – statystyki za 2015 r.

Ministerstwo Finansów udostępniło najnowsze statystyki dotyczące porozumień w sprawie ustalania cen transakcyjnych. Wynika z nich, że podatnicy w niewielkim stopniu interesują się tym narzędziem zabezpieczenia przed ryzykiem podatkowym. Praktyka podatników może jednak ulec zmianie w najbliższym czasie, a przyczynić się… Czytaj więcej »

, , ,