Dostawa wody i odprowadzanie ścieków na rzecz gminy przez spółkę komunalną nie wymaga udokumentowania

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 lipca 2017 roku, spółka komunalna nie jest obowiązana do udokumentowania transakcji zawieranych z gminą, będącą jej jedynym udziałowcem, w zakresie transakcji, których wartość jest już uregulowana zatwierdzonymi taryfami i uchwałami… Czytaj więcej »

, , , ,