Kiedy ująć w rozliczeniach korektę faktury dokumentującej obrót zwolniony? Mimo niejasności, na bieżąco.

Pomimo braku przepisu regulującego wprost moment ujęcia w rozliczeniach faktury korygującej obrót zwolniony, organy podatkowe stoją na stanowisku, że podatnik powinien tego dokonać w okresie, w którym taka faktura została wystawiona. Stosownie do treści art. 29a ust. 13 ustawy o… Czytaj więcej »

, , ,

Faktura korygująca – wstecz czy na bieżąco?

Jest szansa na uregulowanie kwestii prawidłowego momentu korekty przychodów bądź kosztów  wynikających z faktur korygujących. 22 maja 2015 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych… Czytaj więcej »

, , , , , , ,