Opodatkowanie dywidend z Polski na dywaniku MF

Ministerstwo Finansów zdążyło nas już przyzwyczaić do dość nietypowej formy komunikacji z podatnikami poprzez wydawanie tzw. ostrzeżeń podatkowych. Tym razem w piątek, 3 listopada, na dywanik zostały wezwane dwie struktury: pierwsza, w których wypłata dywidend z polskiej spółki operacyjnej następuje… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

Dla celów CFC można odliczyć każdą dywidendę

Od wejścia w życie przepisów o CFC (generalnie od 1 stycznia 2015 r.) podatnicy posiadający zagraniczne spółki nie mają łatwego życia. Wprowadzone do polskiego porządku prawnego regulacje o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych od początku ich obowiązywania budzą liczne wątpliwości interpretacyjne.… Czytaj więcej »

, , , , ,

Dywidenda na rzecz słowackiej spółki komandytowej bez „podatku u źródła” w Polsce

W wyroku z 13 grudnia 2016 r., NSA potwierdził, że wypłata dywidendy z polskiej spółki na rzecz słowackiej spółki komandytowej („komanditná spoločnost”) może podlegać pod zwolnienie dywidendowe. Wątpliwości dotyczyły przede wszystkim ustalania podstawy opodatkowania w słowackim CIT spółki komandytowej. Podstawę… Czytaj więcej »

, , , ,

Nie trzeba płacić podatku od dywidend otrzymanych przed podziałem

Wypłata dywidend jest co do zasady opodatkowana 19% stawką podatku. Może być też zwolniona z opodatkowania m.in. jeśli udziałowiec posiada co najmniej 10% udziałów spółki wypłacającej dywidendę przez nieprzerwany okres 2 lat. NSA uznał, że jeśli udziałowiec wydziela do innej… Czytaj więcej »

, , ,

Mini zwolnienie partycypacyjne dla wybranych i dobrze poinformowanych

Innowacyjność jest kluczem do rozwoju gospodarczego, to nie ulega wątpliwości. Wygląda na to, że wiedział o tym również ustawodawca poprzedniej kadencji, bo postanowił stworzyć zachętę podatkową dla spółek zainteresowanych inwestowaniem w podmioty prowadzące prace badawczo-rozwojowe. Ale nie dla wszystkich –… Czytaj więcej »

, , , , , ,