Dyrektywa ZAFI – skutki braku implementacji do prawa polskiego

Brak implementacji przez polskiego ustawodawcę dyrektywy ZAFI negatywnie wpływa na konkurencyjność „polskich AFI” wobec AFI z innych krajów unijnych, które na podstawie przepisów dyrektywy ZAFI mają łatwiejszy dostęp do polskiego rynku. Celem wprowadzenia zbliżonych warunków konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania,… Czytaj więcej »

,