Wyrok TSUE ws. definicji pierwszego zasiedlenia i ulepszenia budynku w polskiej ustawie o VAT

16 listopada 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) wydał wyrok w sprawie o sygnaturze C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie. Zdaniem TSUE, pierwsze zasiedlenie to nie tylko oddanie do użytkowania, w… Czytaj więcej »

, , ,

Rada Europejska przyjęła nowe zasady opodatkowania VAT bonów na towary lub usługi

Zgodnie z deklaracją Rady Europejskiej, część obowiązujących zasad rozliczania podatku VAT nie jest wystarczająco jasna ani kompleksowa by zapewnić spójność w kwalifikacji podatkowej transakcji obejmujących bony towarowe lub usługowe, co wywołuje niepożądane skutki dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Z… Czytaj więcej »

, , , , , ,

Używasz budynku na potrzeby własne? Może być już „zasiedlony”

NSA stwierdził, że polski ustawodawca źle implementował Dyrektywę VAT. Na podstawie ustawy o VAT o tzw. „pierwszym zasiedleniu” można mówić wówczas, gdy nieruchomość została oddana do używania podczas „wykonania czynności opodatkowanych”. Dotychczas, choć ten przepis budził sporo wątpliwości, jego praktyczna… Czytaj więcej »

, , ,

VAT: Ulga na złe długi tylko do biznesu – 1:0 dla fiskusa

Krajowe regulacje w zakresie ulgi na złe długi dają możliwość korekty VAT należnego tylko w odniesieniu do wierzytelności do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W praktyce, firmy sprzedające nierzetelnym konsumentom, muszą za nich finansować VAT. Na gruncie unijnym, regulacje w zakresie… Czytaj więcej »

, ,