Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle czyli Dyrektor KIS o limicie kosztów usług niematerialnych w CIT

Jedna z najnowszych interpretacji podatkowych dotyczy kosztów usług niematerialnych ponoszonych przez podatników na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z rajów podatkowych. Tytułem przypomnienia, nowe przepisy wprowadzają limit, zgodnie z którym wyłączeniu z KUP mogą podlegać wydatki na usługi: doradcze, badania… Czytaj więcej »

, ,

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków na rzecz gminy przez spółkę komunalną nie wymaga udokumentowania

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 lipca 2017 roku, spółka komunalna nie jest obowiązana do udokumentowania transakcji zawieranych z gminą, będącą jej jedynym udziałowcem, w zakresie transakcji, których wartość jest już uregulowana zatwierdzonymi taryfami i uchwałami… Czytaj więcej »

, , , ,

Czy SICAV SIF może być zwolniony z CIT?

NSA rozstrzygnął o kryteriach kwalifikacji SICAV SIF do zwolnienia z opodatkowania CIT. Sprawa dotyczyła podmiotu, który wykorzystywał luksemburski fundusz inwestycyjny typu SICAV SIF do inwestycji w polskie spółki osobowe (komandytowe). Pomimo spełnienia zasadniczo niemal wszystkich warunków do zastosowania zwolnienia z… Czytaj więcej »

, ,

Zdolność kredytowa a odsetki w kosztach

Z dniem 1 stycznia 2018 weszły w życie nowe przepisy CIT dotyczące limitowania odliczalności podatkowej odsetek (i innych kosztów finansowania dłużnego) płaconych przez podatników, które mają, według Ministerstwa Finansów, zapobiec nadmiernemu finansowaniu służącemu jako element optymalizacji podatkowej. Ustawodawca poszedł jednak… Czytaj więcej »

, , ,

Co z podatkiem od dywidendy po cesji prawa do jej wypłaty?

Uchwała o wypłacie dywidendy generuje po stronie wspólnika prawo/wierzytelność o zbywalnym charakterze. Bohater naszej historii podjął decyzję o wykorzystaniu takiej właśnie wierzytelności do zaspokojenia swojego zobowiązania poprzez cesję prawa do dywindendy na rzecz swojego wierzyciela i potrącenia wzajemnych rozliczeń. Przeniesieniu… Czytaj więcej »

, , ,

CIT i VAT w projektach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Istotą Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) jest zapewnienie alternatywnej formy finansowania inwestycji realizowanych przez sektor publiczny. W tym modelu wykonawca (tzw. partner prywatny) inwestycji zawiera długoterminową (typowo 10-20 letnią) umowę z partnerem publicznym, w ramach której zobowiązuje się do budowy lub modernizacji… Czytaj więcej »

, , ,