CbC – udostępniono formularze interaktywne

Na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów został opublikowany formularz interaktywny CBC-R za rok 2017 oraz wzór powiadomienia CBC-P za rok bieżący. Spółki wchodzące w skład największych grup kapitałowych powinny wykorzystać opublikowane dokumenty do wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych do końca 2018… Czytaj więcej »

, , , , ,

Raport CbC – kolejne obowiązki dokumentacyjne

Po gorącej dla wielu podatników końcówce września (w szczególności dla tych, których rok obrotowy pokrywał się z kalendarzowym), czas pozostały do końca roku może upłynąć pod hasłem wywiązywania się z kolejnych obowiązków dokumentacyjnych związanych z tzw. raportowaniem country-by-country. Co do… Czytaj więcej »

, , , , ,

Nowe rozporządzenie ws TP – konsultacje publiczne

Wczoraj został skierowany do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie cen transferowych. Rozporządzenie wypełnia delegację ustawową do uregulowania zasad oceny zgodności warunków ustalonych przez podmioty powiązane z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, oraz zasad określania wysokości dochodu (straty)… Czytaj więcej »

, , ,

Korekta dochodowości znów wzbudza kontrowersje

W ostatnim czasie pojawiły się dwa, kolejne wyroki WSA odnoszące się do korekty dochodowości w przypadku rozliczeń między podmiotami powiązanymi. Temat ten (w szczególności w kontekście zbliżającego się powoli końca roku) nieustannie generuje wątpliwości interpretacyjne. Pierwszy z nich wydany przez… Czytaj więcej »

, , , ,

Z ostatniej chwili – Senat bez poprawek przyjął ustawy uszczelniające i upraszczające system podatkowy

Wygląda na to, że sprint parlamentarny którego zawodnikami były obie ustawy dobiegł końca. Nie wykluczamy, że przy okazji padł nowy rekord  szybkości procedowania ustaw podatkowych, oraz (prawdopodobnie) rekord liczby znaków przeczytanych na sekundę. Przyjęcie ustaw przez Senat oznacza, że przepisy… Czytaj więcej »

, ,

Nowe sankcje w cenach transferowych – kosztowne decyzje organów staną się regułą

Dotychczas w świadomości wielu podatników zagadnienie cen transferowych utożsamiane było z koniecznością wypełnienia szeregu obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Jak informowaliśmy, nadchodzące zmiany regulacji przyniosą szereg korzystnych zmian, które w wielu przypadkach mogą oznaczać redukcję obowiązków z zakresu dokumentacji cen transferowych.… Czytaj więcej »

, , ,