TP: Wydatki związane ze świadczeniem usług nie zawsze są kosztami uzyskania przychodów

Argumentacja podatnika, że wystarczy, gdy wydatki są poniesione bezpośrednio w celu uzyskania przychodów oraz stanowią podstawę kalkulacji wynagrodzenia za świadczenie usług na rzecz zagranicznych spółek powiązanych, aby uznać, że art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie spowoduje wyłączenia wydatków z kosztów,… Czytaj więcej »

, , ,