Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem wartości firmy (goodwill) – kolejne ostrzeżenie MF

Dzisiaj na stronie Ministerstwa Finansów (dalej: MF) pojawiło się kolejne ostrzeżenie o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Tym razem MF przedstawiło schemat transakcji aportu i sprzedaży przedsiębiorstwa (albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dalej: ZCP), które może powodować ujawnienie wartości firmy… Czytaj więcej »

, ,

Ograniczenia w amortyzacji aktywów wniesionych aportem nie mają zastosowania po przekształceniu

W przypadku wniesienia aportem z agio do spółki kapitałowej aktywów trwałych obowiązywało ograniczenie w ich amortyzacji podatkowej w zakresie w jakim wniesione aktywa zasiliły kapitał zapasowy. Zgodnie z ostatnim wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (na podstawie ustnego uzasadnienia) ograniczenia… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

Spółka komandytowo-akcyjna – Minister Finansów rozstrzygnął wątpliwości w interpretacji ogólnej

Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie opodatkowania SKA podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Interpretacja jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Drukarnia Multipress (C-357/13). Wątpliwości w zakresie opodatkowania SKA wynikają z faktu, że zgodnie z polską ustawą o… Czytaj więcej »

, , , , , , ,

Określanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów objętych w drodze wymiany udziałów

Czynności reorganizacyjne należą do tych obszarów działalności podatników, które wzbudzają szczególne zainteresowanie fiskusa. Zdarza się, że organy podatkowe prezentują w tym zakresie profiskalne stanowisko wbrew wykładni literalnej przepisów, abstrahując od dominującej linii orzeczniczej. W konsekwencji podatnicy zmuszeni są udowadniać prawidłowość… Czytaj więcej »

, , , ,

Amortyzacja u wspólników spółki osobowej w pełnej wysokości – wyrok NSA

NSA rozstrzygał, czy wspólnik spółki osobowej powstałej po przekształceniu spółki kapitałowej może zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości, niezależnie od ograniczeń obowiązujących w tym zakresie u poprzednika prawnego. Skąd wziął się problem: w przypadku otrzymania przez spółkę… Czytaj więcej »

, , , , ,

Czy urzędnicy skarbowi chcą przejąć nasze długi?

Wygląda na to, że organy skarbowe, a także niektórzy sędziowie NSA, postanowili pomóc psychologicznie, a może także ekonomicznie społeczeństwu. Zaczęli twierdzić, że przejęcie zobowiązania (np. długu z tytułu kredytu) nie jest wydatkiem. Takie twierdzenie z pewnością pomaga wszystkim zadłużonym, ponieważ… Czytaj więcej »

, , , , , , ,