Ograniczenia w amortyzacji aktywów wniesionych aportem nie mają zastosowania po przekształceniu

W przypadku wniesienia aportem z agio do spółki kapitałowej aktywów trwałych obowiązywało ograniczenie w ich amortyzacji podatkowej w zakresie w jakim wniesione aktywa zasiliły kapitał zapasowy. Zgodnie z ostatnim wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (na podstawie ustnego uzasadnienia) ograniczenia… Czytaj więcej »

, , ,

Amortyzacja jednorazowa do 100 tys. zł – propozycja nowej ulgi dla firm

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało propozycję nowej ulgi, którą chce zachęcić przedsiębiorstwa do większych inwestycji.  Przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie stanowiącej sumę łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet… Czytaj więcej »

, , ,

Amortyzacja u wspólników spółki osobowej w pełnej wysokości – wyrok NSA

NSA rozstrzygał, czy wspólnik spółki osobowej powstałej po przekształceniu spółki kapitałowej może zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości, niezależnie od ograniczeń obowiązujących w tym zakresie u poprzednika prawnego. Skąd wziął się problem: w przypadku otrzymania przez spółkę… Czytaj więcej »

, , , , ,

TK: Zmiana prawa nie może wpływać na interesy podatnika, które są w toku

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zmiana przepisów nie może pozbawić podatnika prawa do kontynuowania amortyzacji rozpoczętej we wcześniejszym porządku prawnym. Sprawa, którą zajmował się Trybunał wynikała ze zmian jakie w przepisach (CIT) nastąpiły w 1999 roku. Wówczas pojawił się zamknięty katalog… Czytaj więcej »

, ,