Ograniczenia w amortyzacji aktywów wniesionych aportem nie mają zastosowania po przekształceniu

W przypadku wniesienia aportem z agio do spółki kapitałowej aktywów trwałych obowiązywało ograniczenie w ich amortyzacji podatkowej w zakresie w jakim wniesione aktywa zasiliły kapitał zapasowy. Zgodnie z ostatnim wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (na podstawie ustnego uzasadnienia) ograniczenia… Czytaj więcej »

, , ,

Amortyzacja u wspólników spółki osobowej w pełnej wysokości – wyrok NSA

NSA rozstrzygał, czy wspólnik spółki osobowej powstałej po przekształceniu spółki kapitałowej może zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości, niezależnie od ograniczeń obowiązujących w tym zakresie u poprzednika prawnego. Skąd wziął się problem: w przypadku otrzymania przez spółkę… Czytaj więcej »

, , , , ,