Ustawa o KAS – nowe zasady prowadzenia kontroli (cz. 2)

Jak już pisaliśmy, przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. wprowadzają nowe zasady prowadzenia kontroli. Przepisy przewidują m.in. zmiany dotyczące zasad wszczynania kontroli oraz pozwalają Naczelnikowi Urzędu Celno-Skarbowego (UCS) prowadzić kontrole także poza obszarem… Czytaj więcej »

, , ,

Ustawa o KAS – nowe zasady prowadzenia kontroli (cz.1)

Wprowadzone od 1 marca 2017 r. przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) poza reorganizacją struktury organów wprowadzają również nowe zasady prowadzenia kontroli. Weryfikacją prawidłowości rozliczeń podatkowych i bieżącą obsługą podatników nadal będą zajmować się urzędy skarbowe – kontrole będą… Czytaj więcej »

, , ,

Ustawa o KAS – nowa struktura organów podatkowych

W zeszłym tygodniu weszły w życie przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), które całkowicie reorganizują strukturę organów skarbowych i wprowadzają nowe zasady prowadzenia kontroli. Założeniem reformy było m.in. połączenie służby celnej i administracji podatkowej celem zwiększenia efektywności ich działań… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

Wyspecjalizowane urzędy bez zmian

1 marca 2017 r. ma wejść w życie rozporządzenie precyzujące właściwość miejscową tzw. wyspecjalizowanych urzędów, obsługujących podatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym. Podatników nie czekają rewolucyjne zmiany. Rozporządzenie w lwiej części powiela bowiem dotychczasowe regulacje w tym zakresie zawarte… Czytaj więcej »

, , ,

Kto pod lupą fiskusa w 2016 r.?

Nie jest tajemnicą, że sytuacja fiskalna państwa i potrzeby budżetowe wymuszają wzmożone działania po stronie administracji skarbowej. Fiskus intensyfikuje działania kontrolne, o czym świadczy m.in. wskazanie w Krajowym Planie Działań Administracji Podatkowej na 2016 r. konkretnych branż, w których ryzyko… Czytaj więcej »

, , , ,