Słony podatek od odpraw i odszkodowań w spółkach państwowych

Nowy ustawodawca w trybie ekspresowym proceduje z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym 65% podatkiem zryczałtowanym miałyby zostać objęte wypłacane przez spółki publiczne:

  • odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji – w części, w której odszkodowanie przekracza wynagrodzenie uzyskane w trakcie ostatnich 12 miesięcy na podstawie umowy o pracę bądź umowy o świadczenie usług;
  • odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę albo o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta – w części, w której odprawa lub odszkodowanie przekracza trzykrotność wynagrodzenia otrzymanego na podstawie umowy o pracę bądź umowy o świadczenie usług.

W projekcie ustawy napisano wprost, iż miałaby ona wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. To oznacza, iż nowemu ustawodawcy zależy na jak najszybszym wprowadzeniu wyższego opodatkowania odszkodowań i odpraw. Świadczy o tym również porządek obrad Sejmu – pierwsze czytanie projektu ustawy planowane jest na 25 listopada 2015 r. Co więcej, projekt ustawy znalazł się również w porządku obrad Senatu (26 listopada 2015 r.). Pamiętając tryb uchwalania nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, nie można wykluczyć, iż niekorzystne dla kadry zarządzającej spółek państwowych przepisy mogą wejść w życie rzeczywiście począwszy od 2016 roku. Jeżeli tak się stanie, dotkną one odpraw i odszkodowań wypłaconych już na początku 2016 r.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *