Rewolucja w stawkach VAT

Od jakiegoś czasu Ministerstwo Rozwoju i Finansów (dalej: „MRF”) zapowiada zmiany w zakresie regulacji dotyczących stosowania obniżonych stawek VAT.

Planowane zmiany mają na celu eliminacje absurdów oraz sporów pojawiających się na gruncie dotychczasowej klasyfikacji oraz dostosowanie polskich regulacji do przepisów unijnych. Czas pokaże czy cele te zostaną przez MRF osiągnięte.

MRF nie ujawnia jeszcze zbyt wielu szczegółów dotyczących nowelizacji. Z informacji medialnych wynika, że obecnie trwają prace nad opracowaniem nowej matrycy stawek VAT. Na chwilę obecną wiemy już, że prawdopodobnie MRF odejdzie od dotychczas stosowanej Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług (dalej: „PKWiU”) na rzecz Nomenklatury Scalonej (dalej: „CN”) dla towarów.

Co prawda MRF zapowiada ograniczenie liczby kategorii stawek obniżonych, niemniej jednak wciąż nie wiadomo na jakim poziomie szczegółowości CN zatrzyma się ministerialny projekt. Im szerzej MRF wskaże kategorie, tym mniej problemów w zakresie stawek będą mieli przedsiębiorcy.

Z pewnością jednak przejście na CN nie będzie oznaczało kresu sporów klasyfikacyjnych. Dlatego też MRF planuje wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej (dalej: „WIS”), która wskazywałaby zarówno kod CN towaru jak również odpowiednią dla niego stawkę VAT. Instytucja WIS ma być zbliżona do funkcjonujących obecnie Wiążących Informacji Taryfowych oraz Wiążących Informacji Akcyzowych. Obecnie jeszcze nie wiadomo w jakim zakresie i kogo będzie chroniła i obowiązywała WIS – czy będzie to decyzja administracyjna wiążąca i chroniąca jedynie jej adresata, czy też zakres jej ochrony i związania nią będzie szerszy.

Do końca nie jest też jasne czy MRF pozostawi obecną liczbę stawek obniżonych, czy też zredukuje ją do jednej obniżonej stawki oscylującej na poziomie znajdującym się pomiędzy dwoma obecnie obowiązującymi (np. stawka 7% zamiast stawek 8% i 5%).

Większość powyższych wątpliwości zostanie rozwianych prawdopodobnie w połowie roku, kiedy to MRF opublikuje projekt zmian i propozycję nowej matrycy stawek VAT. Warto, by wówczas przedsiębiorcy zweryfikowali zakres zmiany w stawkach VAT, który dotknie ich biznesu – podwyżka stawki VAT wynikająca ze zmian klasyfikacyjnych może być bowiem bardzo bolesna w szczególności dla biznesów B2C.

Katarzyna Dąbkowska – Rybka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *