Raport: Podzielona płatność VAT – jak modelować płynność finansową w firmie?

Raport pokazuje wpływ nowego mechanizmu MPP na firmy w różnych sytuacjach biznesowych, np. podmiotów planujących wydatki inwestycyjne czy mających słabą pozycję negocjacyjną w stosunku do swoich dostawców. Przedstawia on różne scenariusze oddziaływania MPP na płynność finansową firmy względem 8 kluczowych czynników. Są wśród nich m.in.:

  • siła przetargowa wobec dostawców/odbiorców,
  • sezonowość zakupów i sprzedaży,
  • skala ponoszonych nakładów inwestycyjnych,
  • czy udział rozliczeń walutowych.

Przygotuj swoją firmę do życia w świecie mechanizmu podzielonej płatności VAT

Wypełnij formularz i pobierz bezpłatny raport

Podzielona płatność VAT

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Firmowy adres email (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.*
Polityka Prywatności i Klauzula informacyjna