Raport – Innovation Box. Mechanizm działania. Przegląd aktualnych rozwiązań w Europie.

Innovation leaders

Innovation Box – na czym polega i gdzie jest stosowany?

Innovation Box (IB) to ulga podatkowa, która wspiera komercjalizację prac badawczo-rozwojowych (B+R). W Europie mechanizm ten stosowany jest w 13 krajach. W Polsce rozważane jest jego wprowadzenie.

>> Chcesz wiedzieć, jak dokładnie działa IB i jakie rozwiązania przyjęły inne kraje?

Zapraszamy do lektury raportu CRIDO i Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji pt. „Innovation Box. Mechanizm działania. Przegląd aktualnych rozwiązań w Europie.”

Innovation Box, Patent Box, Intellectual Property Box lub IP Box – to nazwy, pod którymi w różnych krajach kryje się zachęta podatkowa, która pozwala płacić znacząco niższy podatek CIT przedsiębiorstwom, które osiągają przychody z komercjalizacji praw własności intelektualnej powstałej w wyniku przeprowadzenia prac B+R. Zasadniczo Innovation Box może dotyczyć przychodów z komercjalizacji własności intelektualnej (licencje, sprzedaż) lub przychodów ze zbycia produktów lub usług opartych o posiadaną przez podatnika własność intelektualną.

Zmniejszone obciążenie podatkowe w ramach Innovation Box jest efektem zastosowania niższej efektywnej stawki CIT do określonej kategorii przychodów związanych z własnością intelektualną (Intellectual Property (IP)). W praktyce może to być efekt zastosowania:

  • wprost niższej stawki CIT dla tej kategorii przychodów,
  • zwolnienia części przychodów z opodatkowania podatkiem CIT lub
  • odliczenia części przychodów od podstawy opodatkowania CIT.
innovation_box

Wypełnij formularz i pobierz raport

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Firmowy adres email (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.*
Polityka Prywatności i Klauzula informacyjna