Prościej w akcyzie

Minister Finansów nie zasypia, szczególnie w roku wyborczym. W ostatnim czasie opublikowano projekt zmian w podatku akcyzowym, których głównym celem jest uproszczenie życia przedsiębiorcom.

Ciekawe zmiany czekają m.in. „startujące” zakłady energochłonne, które obecnie mają problemy ze stosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego w związku ze zużywaniem wyrobów węglowych na cele opałowe. Warunkiem stosowania tego zwolnienia jest uzyskanie odpowiedniego udziału zakupu wyrobów węglowych w produkcji zrealizowanej w roku poprzedzającym rok, w którym korzysta się ze zwolnienia. Siłą rzeczy więc, jeśli zakład nie prowadził produkcji w zeszłym roku, to nie może tego parytetu zweryfikować, a przez to nie może stosować zwolnienia z podatku akcyzowego.

Mając świadomość tego dylematu, Minister Finansów planuje umożliwić nowym zakładom energochłonnym stosowanie zwolnienia (w pierwszym roku działalności) w oparciu o stosowne oświadczenie o parytecie zakupów wyrobów węglowych do szacowanej produkcji. Przedsiębiorca będzie mógł stosować zwolnienie, ale jeśli ten parytet nie zostanie spełniony, to zostanie zobowiązany do zapłaty zaległej akcyzy (za cały pierwszy rok działalności) wraz z odsetkami.

Zmiana ciekawa, pozwalająca na obniżenie kosztów działalności w fazie rozwoju i wyrównująca szanse na rynku. Trzeba będzie tylko świadomie i rozważnie podchodzić do kwestii składania oświadczeń o szacowanej produkcji.

Źródło: Projekt ustawy z dnia 23 marca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *