Projekt ustawy wprowadzającej split payment przyjęty przez Radę Ministrów

Podczas ostatniego posiedzenia, Rada Ministrów zdecydowała się przyjąć projekt nowelizacji ustawy o VAT, mający na celu wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment). W najbliższym czasie projekt trafi do Sejmu.

Mechanizm podzielonej płatności w uproszczeniu polega na umożliwieniu, za pośrednictwem systemu bankowego oraz systemu SKOK-ów, realizacji płatności z tytułu nabytych towarów lub usług w formie dwóch strumieni: kwota odpowiadająca wartości netto przekazana zostanie na standardowy rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, zaś kwota odpowiadająca wartości podatku VAT – na odrębny, utworzony wyłącznie w tym celu, rachunek VAT. Kluczowym założeniem omawianego systemu jest ograniczenie swobody dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT przez sprzedawcę, tak aby nie było możliwe wykorzystanie do własnych celów kwot należnych skarbowi państwa.

W toku prac nad nowymi regulacjami swoje uwagi zgłosili zarówno liczni przedstawiciele przedsiębiorców, jak i organy administracji publicznej, co doprowadziło do przyjęcia przez Radę Ministrów projektu o treści znacznie odbiegającej od początkowo rozważanej. Wśród istotnych modyfikacji wprowadzonych na ostatnim etapie (tj. przed uchwaleniem projektu przez RM) należy wymienić w szczególności:

  • rezygnację z ograniczenia możliwości stosowania split payment wyłącznie względem płatności na rzecz dostawców towarów lub usługodawców (co w praktyce uniemożliwiałoby korzystanie z mechanizmu w ramach usług takich jak faktoring),
  • wyłącznie odpowiedzialności solidarnej podatnika za nierozliczony VAT przez sprzedawcę, w przypadku gdy nie będąc podmiotem wskazanym na fakturze otrzymał podzieloną płatność, którą zdecydował się niezwłocznie zwrócić.

Zgodnie z obecną treścią projektu, znowelizowane przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2018 r.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *