Projekt rozporządzenia dot. raportowania CbC przekazany do konsultacji publicznych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania (raport CbC). Znajduje się on obecnie na etapie konsultacji publicznych. Uwagi do projektu można nadsyłać do 19 maja br.

Zakres danych przekazywanych w ramach raportu CbC zgodnie z projektem jest spójny i stanowi odzwierciedlenie propozycji przedstawionej w Raporcie BEPS 13.

Zgodnie z projektem rozporządzenia informacja CbC powinna zawierać poniższe elementy:

  • cel złożenia informacji o grupie podmiotów,
  • sprawozdawczy rok obrotowy,
  • informacje o walucie, w jakiej wyrażone zostały kwoty ujęte w raporcie,
  • informacje odnośnie jednostki raportującej, w tym wskazanie czy jest jednostką dominującą czy jednostką wyznaczoną na jednostkę raportującą lub inną jednostką składającą informację o grupie podmiotów,
  • dane indentyfikacyjne jednostek wchodzących w skład grupy,
  • informację o głównych rodzajach działalności jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów, np. badania i rozwój, zakupy i zamówienia, produkcja lub przetwórstwo itd.,
  • dane dotyczące działalności prowadzonej przez jednostki wchodzące w skład grupy obejmujące m.in. dane finansowe takie jak osiągnięte przychody, zrealizowany zysk czy należny i zapłacony podatek,
  • dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia (np. wskazanie źródła danych wykorzystanych do wypełnienia informacji, informację o nieprzekazaniu danych przez jednostkę dominująca itp.).

Przypominamy, że część podatników zobowiązana jest do złożenia raportu CbC już za rok sprawozdawczy rozpoczynający się w 2016 r., w terminie do 12 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, a także do złożenia powiadomienia, w którym wskażą jednostkę raportującą w ramach swojej grupy podmiotów w ciągu 10 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, tj. w niektórych przypadkach już do końca października 2017 r.

Od 2017 r. rozszerzeniu uległ zakres podmiotowy obowiązku raportowania, a powiadomienie o jednostce raportującej należy złożyć do końca roku sprawozdawczego.

Poniżej zamieszczamy odwołanie do projektu rozporządzenia, które opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu danych w raportach CbC.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


NOWOŚĆ na cenytransferowe.taxand.pl!

Wejdź na Weryfikator obowiązków TP i sprawdź,
jakie obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyć Twojej Spółki od 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *