Praktyczne problemy przygotowania plików JPK_FA

W kolejnej części naszego cyklu poświęconego zmianom obowiązującym od 1 lipca 2018 r., chcielibyśmy przybliżyć problematyczne zagadnienia związane z procesem generowania kolejnej struktury na żądanie, jaką jest struktura JPK_FA.

  1. Stawki podatku – brak możliwości wprowadzenia wartości „np”

Ustawodawca projektując strukturę JPK_FA nie uwzględnił w niej wszystkich możliwych transakcji gospodarczych dokumentowanych fakturami – tym samym utrudniając rzetelne przedstawienie informacji o zdarzeniach gospodarczych. Pole „P_12” dedykowane dla stawek VAT pozwala jedynie na wprowadzenie wartości z zamknięte katalogu stawek tj.: „23”, „22”, „8”, „7”, „5”, „3”, „0” i „zw”. Katalog nie uwzględnia wartości dedykowanych dla transakcji opodatkowanych odwrotnym obciążeniem „oo” oraz dla transakcji nie podlegających opodatkowaniu w Polsce „np”.

Problem ten został dostrzeżony także przez przedsiębiorców, którzy zadali MF pytanie w jaki sposób prawidłowo raportować takie transakcje:

Słownik stawek VAT dozwolonych do użycia w polu P12 nie przewiduje przypadku odwrotnego obciążenia. Według specyfikacji pole jest opcjonalne tylko w przypadku procedury marży, jak wobec tego wypełnić pole P12 w przypadku odwrotnego obciążenia? Wydaje się, że słownik powinien zawierać pozycję „oo” albo pole powinno być niewymagane w tym przypadku.

W opisanym przypadku polu P_12 należy pozostawić puste.”

Wskazanej przez MF odpowiedzi nie można jednak rozumieć dosłownie. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów we wskazanym przypadku pole „P_12” przedsiębiorca powinien pozostawić puste. Wiązałoby się to jednak z brakiem zachowania poprawności technicznej struktury JPK_FA.

<P_11>1000</P_11>

<P_12></P_12>

</FakturaWiersz>

Dlatego też w przypadku raportowania transakcji rozliczanej za pomocą mechanizmu odwrotnego obciążenia lub nie podlegającej VAT w Polsce należy pominąć element „P_12” w sekcji „FakturaWiersz” np.

<P_11>1000</P_11>

</FakturaWiersz>
  1. NIP – możliwość wprowadzenia tylko polskich numerów VAT

W przeciwieństwie do struktury JPK_VAT w strukturze JPK_FA problemy pojawiają się w procesie raportowania numerów VAT. Problem oczywiście nie dotyczy zawartości pola „P_4B”, które powinno zostać uzupełnione wartością numeru VAT podatnika przygotowującego JPK_FA. Wątpliwości pojawiają się natomiast w przypadku pola „P_5B”, a dokładniej raportowania numerów VAT kontrahentów zagranicznych.

W strukturze JPK_FA pole dedykowane do wypełniania numerów VAT tj. „P_4B” oraz „P_5B” posiadają przypisany typ „TNrNIP”, który posiada przypisany ściśle określony szablon, który pozwala jedynie na wypełnienie numerami VAT nadawanymi zgodnie z polskimi wymogami. Tym samym nie możliwe staje się rzetelne udokumentowanie transakcji z kontrahentem zagranicznymi np. transakcji wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów do UE do Austrii np.

<P_4B>9999999999</P_4B>

<P_5A>AT</P_5A>

<P_5B>U11111111</P_5B>

<P_6>2018-07-12</P_6>

Tym samym wprowadzenie numeru kontrahenta zagranicznego w polu „P_5B” w większości przypadków[1] wiązało się będzie z niespełnieniem wspomnianego wcześniej szablonu. Dlatego też w przypadku transakcji zagranicznych należy pominąć w strukturze pole „P_5B” – pole jest nieobligatoryjne, uzupełniając jedynie polw „P_5A” dedykowanego dla prefiksu danego kraju np.

<P_4B>9999999999</P_4B>

<P_5A>AT</P_5A>

<P_6>2018-07-12</P_6>
  1. Waluta faktury

Przedsiębiorcy dokonując transakcji uzgadniają szczegółowo warunki transakcji m.in. walutę rozliczenia. Nie dziwi zatem fakt, iż Ustawodawca w sekcji Naglowek zdecydował się dodać pole „DomyslnyKodWaluty” dedykowane do wskazania waluty jaka pojawiła się na fakturze między kontrahentami. Tym samym określenie waluty w sekcji „Naglowek” np. jako EUR powinno wiązać się z zaraportowaniem wszystkich wartości kwotowych w walucie euro. Problem pojawia się jednak w przypadku transakcji pomiędzy dwoma polskimi podatnikami, którzy dokonują rozliczeń w walucie obcej. Bowiem zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT, kwoty podatku na fakturze VAT powinny być zamieszczone w polskich złotych.

W związku z tym, ze strony podatników zobowiązanych do raportowania JPK_FA pojawiły się wątpliwości, jak właściwie przedstawić w strukturze faktury wystawiane w walucie obcej. Jak pokazuje praktyka przez okres 2 lat ukształtowały się 3 podejścia do ww. zagadnienia:

Podejście1: Wszystkie pozycje kwotowe są zaprezentowane zgodnie z polem „DomyslnyKodWaluty” np. EUR;

Podejście 2:Wszystkie pozycje kwotowe są zaprezentowane w walucie krajowej, niezależnie od tego, czy faktura została wystawiona w walucie krajowej czy też w innej walucie;

Podejście 3: Kwoty VAT są prezentowane w polskich złotych, natomiast wszystkie inne pozycje walutowe prezentowane są zgodnie z polem „DomyslnyKodWaluty”.

Sekcja Nazwa pola Podejście 1 Podejście 2 Podejście 3
Naglowek DomyslnyKodWaluty EUR PLN EUR
Faktura P_13_1, P_13_2, P_13_3, P_13_4, P_13_5, P_13_6, P_13_7 EUR PLN EUR
Faktura P_14_1, P_14_2, P_14_3, P_14_4, P_14_5 EUR PLN PLN
Faktura P_15 EUR PLN EUR
Faktura ZALZaplata EUR PLN EUR
Faktura ZALPodatek EUR PLN PLN
FakturaWiersz P_9A/ P_9B EUR PLN EUR
FakturaWiersz P_10 EUR PLN EUR
FakturaWiersz P_11/ P_11A EUR PLN EUR

W związku z ciągłymi wątpliwościami w tym zakresie MF zdecydowało się opublikować[2] odpowiedź wyjaśniającą powyższe zagadnienie.

W jaki sposób zaprezentować w strukturze JPK_FA faktury walutowe?

Faktury walutowe przygotowywane są w plikach odrębnie dla każdej waluty. W sekcji FakturaWiersz (pola P_9A i P_11) należy ująć dane w walucie obcej, natomiast w sekcji Faktura (pola P_13 – P_15) należy ująć dane w PLN. W pliku JPK_FA wartości walutowe należy przeliczać na złote zgodnie z zasadami określonymi w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT. W nagłówku pliku w elemencie “DomyślnyKodWaluty” należy wskazać odpowiedni kod waluty obcej.

Niestety odpowiedź nie uwzględnia wszystkich pól zawierających wartości kwotowe m.in. pól „ZalZaplata”, „ZalPodatek”. Niemniej jednak z odpowiedzi MF można wyciągnąć wniosek, że wartości zagregowane faktury znajdujące się w jej nagłówku powinny być raportowane w walucie krajowe. Zaś szczegółowe informacje o cenach poszczególnych towarów w walucie zgodnej ze wskazaniem w polu „DomyślnyKodWaluty. Tym samym poprawne zaraportowanie transakcji walutowej na przykładzie EUR powinno odbyć się następująco:

Sekcja Nazwa pola Podejście przedstawione przez MF
Naglowek DomyslnyKodWaluty PLN
Faktura P_13_1, P_13_2, P_13_3, P_13_4, P_13_5, P_13_6, P_13_7 PLN
Faktura P_14_1, P_14_2, P_14_3, P_14_4, P_14_5 PLN
Faktura P_15 PLN
Faktura ZALZaplata PLN
Faktura ZALPodatek PLN
FakturaWiersz P_9A/ P_9B EUR
FakturaWiersz P_10 EUR
FakturaWiersz P_11/ P_11A EUR

>> Więcej informacji na temat przygotowania plików JPK_FA już niebawem w kolejnym artykule.


[1] Część numerów VAT nadawanych przez inne kraje niż Polska mogą spełnić polskie wymagania w zakresie numerów VAT np. wydawane przez Czechy czy Słowację – podobnie jak polskie numery VAT posiadają 10 cyfr.

[2] https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/pytania-i-odpowiedzi.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorami artykułu:

Robert Łuszczyna
project manager w Crido
Robert.Luszczyna@crido.pl

 

Michał Lalak
konsultant w Crido
Michal.Lalak@crido.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *