Podatek handlowy zawieszony do 2019 r.?

Ministerstwo Finansów opublikowało dziś projekt ustawy nowelizującej Ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej, którego celem jest przedłużenie okresu jej zawieszenia o kolejny rok.

Działania MF podyktowane są trwającym sporem o podatek handlowy z Komisją Europejską, która w 2016 r. wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie udzielenia przez Polskę niezgodnej z prawem pomocy publicznej. Spór zakończył się decyzją negatywną dla polskiego ustawodawcy.

Główne zastrzeżenia Komisji koncentrują się wokół progresywnego charakteru przedmiotowego podatku – stawki (odpowiednio 0,8% oraz 1,4%) oparte o wielkość przychodów mogą bowiem prowadzić do selektywnego uprzywilejowania przedsiębiorstw o niskich przychodach.

W odpowiedzi na kroki podjęte przez unijny organ, pod koniec 2016 r. Polska złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę, w której podniosła m.in. zarzut błędnej kwalifikacji podatku handlowego jako pomocy państwa. Ze względu na fakt, że rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie zapadnie najprawdopodobniej w 2018 r., resort finansów zdecydował się po raz kolejny doprowadzić do zawieszenia funkcjonowania Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej – tym razem do końca 2018 r. Obecnie zawieszenie obowiązuje bowiem do końca 2017 r.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *