OECD publikuje statystki dotyczące MAP (Mutual Agreement Procedure)

Na stronie internetowej OECD pojawiły się ostatnio nowe statystyki dotyczące MAP (procedury wzajemnego porozumiewania się).

Dla przypomnienia, MAP jest procedurą wszczynaną na wniosek podatnika z organami podatkowymi, której celem jest uniknięcie podwójnego opodatkowania kapitału lub dochodu z działalności prowadzonej przez podatnika na terenie różnych jurysdykcji podatkowych.

Do 1 stycznia 2016 roku organy podatkowe krajów członkowskich OECD miały dowolność w zakresie ujawniania informacji o prowadzonych postępowaniach dotyczących MAP. Od 1 stycznia 2016, w wyniku wypracowanego i przyjętego przez OCED Action Plan 14 w ramach projektu BEPS, sformalizowano wymagania dotyczące prowadzenia procedur MAP oraz zakresu ujawnianych informacji.

Z opublikowanych przez OECD statystyk wynika, że 59% rozstrzygnięć procedur eliminuje problem podwójnego opodatkowania, a tylko 1% złożonych wniosków o wszczęcie podlega odrzuceniu lub nie dochodzi do zawarcia porozumienia.

Przedmiotem większości procedur są rozliczenia z obszaru cen transferowych. Niestety, średni czas rozstrzygnięcia tych spraw jest dłuższy niż procedur dotyczących innych obszarów. Dla procedur z obszaru cen transferowych wszczętych przed dniem 1 stycznia 2016 średni czas rozstrzygnięcia wynosił 33,5 miesiąca, a w przypadku pozostałych 26,5 miesiąca.

Jak wynika z opublikowanych statystyk, polskim organom podatkowym udało się w 2016 roku rozstrzygnąć 28 procedur. Na dzień 31 grudnia 2016 roku krajowe organy podatkowe były stroną 78 procedur, które zostały rozpoczęte jeszcze przed dniem 1 stycznia 2016 roku.

W naszej ocenie obowiązek publikacji statystyk przez organy podatkowe przyczyni się do transparentności prowadzonych procedur MAP, co z kolei może mieć bezpośredni wpływ na skrócenie czasu ich trwania.

Coroczna publikacja danych może również skutkować zwiększeniem świadomości podatników o możliwości wykorzystywania tego instrumentu w sytuacji, kiedy organy podatkowe dokonały doszacowania podstawy wymiaru podatku dochodowego.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym opracowaniem w formie graficznej na stronie OECD.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *