Odpis na ZFŚS – kiedy kosztem podatkowym?

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty zobowiązani są utworzyć ZFŚS.

Zgodnie z Ustawą o ZFŚS, fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Zgodnie z tymi regulacjami, kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS należy uiścić na rachunek funduszu w dwóch ratach. Pierwsza rata ma wynosić 75% całkowitej kwoty odpisu, a termin na jej wpłatę mija 31 maja. Natomiast pozostała kwota odpisu podstawowego (25%) powinna być uiszczona do 30 września.

Zasady w sumie proste, ale z naszej praktyki wynika, że – wbrew pozorom – kwestia ujmowania wydatków w tym zakresie dla celów podatkowych powoduje sporo wątpliwości praktycznych. Dlatego też, dla Państwa ułatwienia, poniżej przedstawiamy podstawowe zasady rozliczania odpisów na ZFŚS na gruncie CIT.

Odpis podstawowy na ZFŚS dotyczy całego roku podatkowego i w związku z tym dla celów księgowych jest on rozliczany w czasie za pomocą rozliczeń międzyokresowych kosztów – z zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. W konsekwencji, pod względem bilansowym, co miesiąc 1/12 odpisu podstawowego jest wykazywana na kontach wynikowych spółki tworzącej ZFŚŚ.

Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) Ustawy o CIT, odpis na ZFŚS może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów pod następującymi warunkami:

  • odpisy obciążają koszty działalności pracodawcy;
  • środki pieniężne stanowiące równowartość odpisów i zwiększeń są wpłacone na rachunek ZFŚS.

Szczególnie istotne znaczenie ma jednak warunek drugi – zgodnie z nim, aby można było zaliczyć odpisy na ZFŚS w koszty uzyskania przychodów, konieczne jest dokonanie faktycznej wpłaty na odrębny rachunek ZFŚS. W praktyce oznacza to, że odpisy na ZFŚS nie mogą zostać uznane za koszty podatkowe w momencie naliczenia, a dopiero, gdy kwota odpisu zostanie faktycznie przekazana na wydzielony rachunek (tzn. po wpłacie środków odpowiedniej proporcji odpisu przed dniem 31 maja i 30 września).

Warto w tym momencie podkreślić, że późniejsze przekazanie środków na konto Funduszu powoduje wyłącznie przesunięcie momentu rozliczenia odpisu w kosztach podatkowych. Nie powoduje natomiast, że jego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów jest niemożliwe.

Ponadto, należy zaznaczyć, że również dodatkowe odpisy i zwiększenia na ZFŚS mogą stanowić koszty podatkowe spółki, która dokonuje takich odpisów – na zasadach analogicznych jak odpis podstawowy, czyli po przelaniu tych środków na rachunek ZFŚS.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *