NSA orzeka odnośnie SKA z łamanym rokiem

Do 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne nie były podatnikiem CIT, jednocześnie wspólnicy do momentu dystrybucji nie byli opodatkowani – pozwalało to osiągnąć dodatkowe korzyści podatkowe wykorzystywane w planowaniu podatkowym.

Od 2014 r. SKA nadano status podatnika CIT, co wyeliminowało wskazaną korzyść.

Jednocześnie, na podstawie przepisów przejściowych, niektóre SKA zachowywały przywileje (tj. stary status podatkowy) dłużej. SKA, która:

  • miała rok obrotowy inny niż rok kalendarzowy (tj. tzw. „łamany rok obrotowy”)
  • powstała do 12 grudnia 2013 r. i do tego czasu zmieniła swój rok obrotowy,

nie stawała się podatnikiem CIT aż do pierwszego dnia roku obrotowego zaczynającego się po 31 grudnia 2013 r. Tak sformułowane przepisy pozwalały na dłuższe korzystanie ze starego statusu podatkowego przez SKA z łamanym rokiem obrotowym. Podatnicy chętnie korzystali z tej możliwości i nabywali na rynku SKA spełniające  ww. warunki.

Jednak aby ukrócić żywot podatkowo efektywnych SKA fiskus twierdził, że w przypadku gdy chociaż jednym ze wspólników SKA była osoba fizyczna, to SKA nie mogła przyjąć łamanego roku obrotowego. Taka interpretacja sprawiała, że nawet SKA spełniające warunki z przepisów przejściowych uznawane były przez władze skarbowe za podatników CIT, czyli w praktyce za podmioty, których przepisy przejściowe nie dotyczyły.

Wojewódzkie sądy administracyjne w zasadzie jednolicie odrzucały stanowisko fiskusa. W ostatnim czasie wypowiedział się w tej kwestii również Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 25/15 z 19 kwietnia 2016 r.). Skład orzekający przyznał, że podatkowy status „przejściowej” SKA nie jest uzależniony od tego kim są jej wspólnicy. Przepisy przejściowe powinny więc znajdować zastosowanie dla SKA bez względu na to, czy jej wspólnikami były osoby fizyczne czy prawne. Kolejne orzeczenia NSA w tej sprawie są już zaplanowane, więc warto śledzić, jak ułoży się linia orzecznicza sądu w tym zakresie.

Opisane zagadnienie dotyczy co prawda czasu przeszłego, ale warto dodatkowo zwrócić uwagę, że temat przywrócenia podatkowej transparentności SKA został ostatnio podniesiony przez Ministerstwo Rozwoju. W piśmie odnoszącym się do propozycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących wspierania inwestycji w innowacje, wiceminister podkreśliła, że barierą rozwoju funduszy venture capital w Polsce jest podwójne opodatkowanie SKA.

Biorąc pod uwagę wyrok NSA oraz ostatnią wypowiedź przedstawicielki Ministerstwa Rozwoju można przypuszczać, że dyskusja o podatkowym charakterze SKA nie została jeszcze definitywnie zakończona.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *