NSA kontra MFiR? – obowiązek wydania interpretacji ogólnej

W ostatnim komunikacie MRiF Morawiecki przedstawił pakiet propozycji ustawodawczych, mających na celu ułatwienie prowadzenia biznesu, tzw. Pakiet Konstytucji biznesu. Wśród propozycji znajduje się projekt ustawy z dnia 18 listopada 2016 r. o uproszczeniach podatkowych. Projekt przewiduje przepis Ordynacji Podatkowej dot. obowiązku wydania przez MRiF interpretacji ogólnej w sytuacji rozbieżnych interpretacji indywidualnych.

Obecnie zdarza się, że w obrocie prawnym występują interpretacje indywidualne, które są sprzeczne nie tylko ze sobą, ale i z wyrokami sądów, w tym NSA (np. w takim samym stanie faktycznym jeden podatnik dostaje interpretacje, która potwierdza, że wyjazd integracyjny dla pracowników może być zaliczony do kosztów, a innemu tego zabrania). Po zmianie przepisów takie rozbieżności miałyby zostać wyeliminowane przez MFiR, który ma obowiązek wydać interpretację ogólną usuwającą rozbieżności.

Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem przepisu, wydanie interpretacji ogólnej miałoby nastąpić w każdym przypadku, gdy w wyniku wykonania wyroku NSA zostanie wydana interpretacja indywidualna rozbieżna z uprzednio wydanymi interpretacjami indywidualnymi w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym.

Propozycję należy ocenić jako korzystną. Zmiana miałaby obowiązywać od 1 czerwca 2017 r.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *