Nowelizacja VAT: zmiany w zakresie zwrotu nadwyżki podatku VAT

Jak już informowaliśmy na blogu, 16 listopada Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT. Ustawa została przekazana do Senatu.

Ustawa przewiduje m.in. zmiany w zakresie zwrotu nadwyżki podatku VAT. Nie zmieni się podstawowy termin zwrotu różnicy podatku – w dalszym ciągu będzie on wynosił 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Niemniej jednak nowelizacja precyzyjnie wskazuje na czym polegać będzie weryfikacja zwrotu. Zgodnie z obecnie proponowanym brzmieniem przepisu weryfikacja będzie mogła obejmować:

  • sprawdzenie rozliczenia podatnika;
  • sprawdzenie rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika;
  • sprawdzenie zgodności rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

Oznacza to, że organy otrzymają wyraźną podstawę prawną umożliwiającą im przeprowadzenie kontroli całego łańcucha dostaw przed dokonaniem zwrotu.

Dodatkowo zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Naczelnik urzędu skarbowego będzie zobowiązany przedłużyć termin zwrotu, na żądanie Komendanta Głównego Policji, Szefa CBA, Szefa ABW lub Prokuratora Generalnego. Żądanie takie będzie mogło zostać skierowane do organu podatkowego w związku z prowadzonym postępowaniem. Przepisy nie precyzują jednak o jakiego rodzaju postępowaniu mowa, w związku z tym, prawdopodobnie dopiero praktyka ukształtuje wskazaną kwestię. Należy jednak podkreślić, że przedłużenie zwrotu w związku z żądaniem powyższych podmiotów nie będzie mogło trwać dłużej niż 3 miesiące.

Ponadto nowelizacja przepisów wprowadza dodatkowe warunki zwrotu różnicy podatku w przyśpieszonym terminie -25 dni tj.:

  • należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostaną zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w SKOK, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym i podatnik przedstawi w US dokumenty potwierdzające zapłatę;
  • łączna wartość z pozostałych faktur nie przekroczy 15 000 zł;
  • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot  w przyśpieszonym terminie był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał deklaracje podatkowe;
  • wyeliminowanie możliwości otrzymania zwrotu w przyśpieszonym terminie, jeżeli kwota podatku z przeniesienia z poprzedniej deklaracji przekroczyła kwotę 3 000 zł.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *