Nazewnictwo towarów na fakturach jedzie do Trybunału

Ciekawe pytanie prejudycjalne do TSUE skierował Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 257/18).

Sprawa którą rozpatrywał WSA dotyczyła postępowania kontrolnego za luty i marzec 2013 r. w którym organy podatkowe zakwestionowały prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur z błędnie wykazanym rodzajem towaru. Co warte podkreślenia, w toku postępowania podatkowego (przed wydaniem decyzji) podatnik przedstawił wszelkie niezbędne wyjaśnienia oraz dokumenty źródłowe potwierdzające istnienie oraz szczegółowe cechy towarów będących przedmiotem transakcji, a które zostały następnie zaakceptowane przez organy podatkowe.

Pytanie sądu dotyczyło tego, czy w przedstawianych okolicznościach (a nie dotyczyły one oszustwa podatkowego) przepisy Dyrektywy oraz zasady systemu VAT, zwłaszcza zasada neutralności i proporcjonalności nie stoją na przeszkodzie praktyce krajowej polegającej na odmowie prawa do odliczenia z faktur zawierających błędy w opisie towaru.

Wstrzymujemy więc oddechy i czekamy na wypowiedź TSUE w tej sprawie. Miejmy nadzieję, że ten utrzyma dotychczasowe pozytywne dla podatników podejście i przyzna, że forsowana przez polskich kontrolujących praktyka idzie za daleko.

Dla przypomnienia, TSUE wypowiadał się już ponad dwa lata temu w podobnym temacie w wyroku C-516/14 Barlis. Wówczas konkluzje płynące z orzeczenia były jasne:

„(…) organy podatkowe nie mogą odmówić prawa do odliczenia podatku VAT tylko na tej podstawie, że faktura nie spełnia przesłanek wymaganych w art. 226 pkt 6 i 7 dyrektywy 2006/112, jeżeli dysponują one wszystkimi informacjami do zbadania, że spełnione są przesłanki materialne dotyczące tego prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *